Hírek

Elérhetőségek

Kamuti Víziközmű Társulat tájékoztatója

TÁJÉKOZTATÓ

A KAMUTI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULATRÓL

Tisztelt Kamuti lakosok!

Kamut községben 2017-ben a vízgazdálkodási törvény alapján a lakosok többsége megalakította a Víziközmű Társulatot a települési szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés mielőbbi megvalósítása érdekében. Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően előreláthatóan 2022.II. félévében a tervezéssel, terület-előkészítéssel megkezdődik a beruházás. Ezúton is megköszönjük az önkormányzatnak a jelenlegi és jövőbeni támogatását. A beruházás egyes fontosabb eseményeiről, a kivitelezés tervezett folyamatairól a beruházó és a kivitelező a lakosságot széles körben majd tájékoztatni fogja.

A létrejött Kamuti Víziközmű Társulat felé minden belterületi ingatlannal rendelkező gazdálkodó szervezetnek és helyi lakosnak érdekeltségi hozzájárulási befizetési kötelezettsége van a törvény alapján (1995. évi LVII. törvény, Társulati alapszabály). Az érdekeltségi hozzájárulás összegét a társulat ingatlanonként 192.000.-Ft-ban állapította meg - kivéve az OTP Lakástakarékpénztári számlával rendelkezők részére /250.000.- Ft/. Aki/akik még egyéb okok miatt nem fizették meg teljes összegben az érdekeltségi hozzájárulás összegét (2022.05.31-ig), azok haladéktalanul az alábbi bankszámlaszámra ezt megtehetik:

Név: Kamuti Víziközmű Társulat, (5673 Kamut Petőfi Sándor utca 106.)

OTP BANK Nyrt.: 11733003-27310429-00000000

Érdekeltségi hozzájárulás összege: 192.000.-Ft/belterületi ingatlan

Azon érintett ingatlan tulajdonosok esetében, akik még nem fizették meg a hozzájárulás teljes összegét, a Társulat megkereste az önkormányzati adóhatóságot adók módján történő behajtás elrendelése miatt (2022.05.31.). (Az önkormányzati adóhatóság a törvény alapján NAV, munkabér, NYUFI, egyéb jövedelemre, Bankszámlára foganatosíthat végrehajtást, behajtást stb.)

Kamut, 2022.06.20. 

  

Kamuti Víziközmű Társulat

Intéző Bizottsága

Csatolmány(ok):