Hírek

Elérhetőségek

EFOP Pályázat megvalósítása Kamut településen

Kedvezményezett: Mezőberény Város Önkormányzata, Link: https://www.mezobereny.hu/s/cikkek/216/Programok

Projekt címe: EFOP-1.5.3-16 Településeinkért - A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése

Támogatás összege: 486,52 M Ft

Kamut Község Önkormányzat támogatása: 11.193.980.-Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00097

Projekt tervezett befejezése: 2021.01.31.

Projekt tartalma:

Fő cél: A humán szolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése a konzorciumi településeken részletesen:

- növekedjen a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci foglakoztatotti aránya – képzések, egyéni fejlesztések, mentorálás által,
- javuljon a helyi közösségek társadalmi aktivitása,
- az itt élőknek fejlesztő programok biztosítása,
- lakosság és a helyi civil szervezetek közötti párbeszéd erősítése,
ezáltal a tevékenységeik eredményességének javítása.

Célcsoport, érintettek köre:
Alapvetően a térség lakossága, kiemelve
- különösen munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok,
- a térségben tevékenykedő helyi közösségek, lakossági tömörülések,
- gyermek- és ifjúsági korosztály,
- humán szolgáltatásokat nyújtó szakemberek, intézmények.

Összességében a projektben szereplő programok úgy lettek meghatározva, hogy egyértelműen a térség lakosságát, a résztvevők érdekeit szolgálja és hosszabb távon legyenek pozitív hatásai, ne csak a projekt megvalósításának 3 éve alatt.